อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของแสดงความยินดีกับ นางสาว ณรวี อัศวกิจธนานนท์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ จากภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการชนะเลิศรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” และ งาน Thailand International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX 2020) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ นางสาว ณรวี อัศวกิจธนานนท์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ ชื่อเรื่องผลงาน กระบวนการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ผลจากสารบ่งชี้ยูเรียในน้ำยาฟอกไตภายหลัง การรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I - New Gen Award 2020)

2. รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Outstanding invention International Fereration of Inventor's Associations ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ ผลงาน Thai-English-Braille Translator for Self-Study Assessment