กิจกรรมของภาควิชา

งานเปิดบ้านวิศวะลาดกระบัง Open Academic World of Engineering 2020

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาแก่นักเรียนม.ปลายและบุคคลทั่วไป เช่น Flip dot Display Panel, วงจร AI บน FPGA, กระดานหมากรุกอัจฉริยะ , Lora Monitoring, RTU, Simbox และโปรแกรมแปลงอักษรเบลล์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อีกทั้งยังเปิดห้องแลปให้นักศึกษาได้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดพื้นฐาน โดยในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เราเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์อนาล็อกและดิจิตอลรวมไปถึงการออกแบบซอฟแวร์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ฝังตัวอัจฉริยะ [อ่านต่อ]

โครงงานสหกิจศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางตอนบน

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีพ.ศ.2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จากโครงงานแอปพลิเคชันอ่านค่าอุณหภูมิจาก Thermal Sense ผ่าน NFC ซึ่งเป็นโครงงานที่นักศึกษาได้ทำในขณะที่เข้าฝึกงานกับทางบริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [อ่านต่อ]

อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของแสดงความยินดีกับ นางสาว ณรวี อัศวกิจธนานนท์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ จากภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการชนะเลิศรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ [อ่านต่อ]

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย Electronics-Gear ครั้งที่ 1

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดค่ายอิเล็กทรอนิกส์ Electronics-Gear ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ.ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะแนวการศึกษาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนสอบ TCAS ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนจำนวนมาก โดยมีน้อง ๆ ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ งานนี้นอกจากจะได้รับความรู้และฝึกความถนัดทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมิตรภาพจากพี่ ๆ วิศวะอิเล็กทรอนิกส์ลาดกระบัง [อ่านต่อ]

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ชั้นปีเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเกียวกับวิชาเรียนและข้อมูลด้านงานวิจัยของคณาจารย์สำหรับภาคการศึกษาใหม่ ณ.ห้องประชุมภาควิชาชั้น 3 อาคารบี ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยในการนี้ทางบริษัท Rohm Integrated System (Thailand) Co.ltd, บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด, บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแนะนำบริษัทและตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาที่ ชนะเลิศในโครงการแข่งขันทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ [อ่านต่อ]

โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าทำการนิเทศงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 20 คนเข้าทำการฝึกงานกับสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจำนวน 8 แห่ง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ประกอบไปด้วย บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด, บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซัมมิท อีเล็คทรอนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [อ่านต่อ]

กิจกรรมนักศึกษา

เป็นกิจกรรมที่สร้างเพื่อความสุข และความสนิทสนมกันในภาควิชา

งานเลี้ยงปีใหม่

งานที่จัดขึ้นหลังจากเปิดเรียนวันแรกในปีใหม่นั้น มีการกินเลี้ยง จับสลากของขวัญ แจกของรางวัลมากมาย

RC Night

งานเลี้ยงอำลารุ่นที่กำลังจะจบไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ให้รุ่นพี่ได้รำลึกถึงความหลังกับบรรยากาศเก่า ๆ โดยรวม

สัมมนาอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสร้างจิตสาธารณะต่อสังคม รวมถึงมีการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรวมถึงการพบปะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

กีฬาภาควิชา

การแข่งขันกีฬาหลายประเภท เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรวมถึงสุขภาพของนักศึกษา

E-GEAR CAMP

ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ มัธยมปลายได้รู้จักกับวิศวกรรมเล็กทรอนิกส์