งานเปิดบ้านวิศวะลาดกระบัง Open Academic World of Engineering 2020

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาแก่นักเรียนม.ปลายและบุคคลทั่วไป เช่น Flip dot Display Panel, วงจร AI บน FPGA, กระดานหมากรุกอัจฉริยะ , Lora Monitoring, RTU, Simbox และโปรแกรมแปลงอักษรเบลล์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อีกทั้งยังเปิดห้องแลปให้นักศึกษาได้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดพื้นฐาน โดยในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เราเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์อนาล็อกและดิจิตอลรวมไปถึงการออกแบบซอฟแวร์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ฝังตัวอัจฉริยะ