โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าทำการนิเทศงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 20 คนเข้าทำการฝึกงานกับสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจำนวน 8 แห่ง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ประกอบไปด้วย บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด, บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซัมมิท อีเล็คทรอนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด