โครงงานสหกิจศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางตอนบน

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีพ.ศ.2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จากโครงงานแอปพลิเคชันอ่านค่าอุณหภูมิจาก Thermal Sense ผ่าน NFC ซึ่งเป็นโครงงานที่นักศึกษาได้ทำในขณะที่เข้าฝึกงานกับทางบริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากเฟสบุ๊คเพจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี