ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ชั้นปีเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเกียวกับวิชาเรียนและข้อมูลด้านงานวิจัยของคณาจารย์สำหรับภาคการศึกษาใหม่ ณ.ห้องประชุมภาควิชาชั้น 3 อาคารบี ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยในการนี้ทางบริษัท Rohm Integrated System (Thailand) Co.ltd, บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด, บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแนะนำบริษัทและตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาที่ ชนะเลิศในโครงการแข่งขันทางด้านอิเล็กทรอนิกส์